روغن موتور مناسب برای تویوتا

روغن موتور مناسب برای تویوتا

انتخاب روغن مناسب ، تضمین كننده عمر طولانی و راندمان بالای موتور: برای انتخاب یك روغن موتور خوب ، عوامل و پارامترهای مختلفی باید مدنظر قرار گیرد. یك روغن موتور مرغوب ،‌دارای گرانروی مناسب و ضریب اصطكاك بسیار پایین بوده و توانایی روانكاری بخش های ...