در اینجا تیم ما به شما خدماتی کامل جهت هر چه با کیفیت انجام دادن سرویسهای اتومبیل شما را ارائه می دهد.
می بایست بدانید که روغن پیشنهادی متناسب با موتور اتومبیل خود را بادقت انتخاب کنید و به سرویسکار ماهر بسپارید، بدلیل اینکه حتی اگر قطعات و روغن ها و سایر مواد مصرفی در سرویس خودرو شما از بالاترین سطح کیفی نیز برخوردار باشند اما به طور کامل و صحیح تعویض نشوند، موجب صدمات جبران ناپذیر به سلامت خودرو شما می شود.
لذا تیم ما این اطمینان را به شما می دهد که از لحاظ کیفی بهترین روغنها و فیلتر ها و … را ارائه کند و از لحاظ سرویسکار، افراد ماهر و مجرب را برای انجام خدمات به آدرس دلخواه شما اعزام نماید.
اما می بایست بدانید که تعویض نکردن فیلتر ها و عواقب فرسایشی آنها و صدمات آتی این تصمیم شما، بعهده شما خواهد بود.
– حتما ۳ ساعت قبل از زمان انجام سرویس مورد نظر سفارش را نهایی نمایید تا برنامه ریزی دقیق انجام شود. برای اطمینان کامل از صحت انتخاب نوع روغن و … مرتبط مورد نظر خود، حتما از کارشناسان ما استفاده نمایید.
– برای انجام سرویس مورد نظر، حتما مکان مناسب در نظر بگیرید که باعث آزار و اذیت و سلب آسایش همسایه ها و سایر شهروندان و صد راه معابر عمومی و پیاده  رو ها نشود، در صورت مناسب نبودن جای معرفی شده از سوی شما همکاران ما سرویس را انجام نخواهند داد.
– در صورت نارضایتی از کیفیت خدمت ارائه شده تا مدت سه روز پس از انجام خدمت به شرط اینکه به جای دیگر مراجعه نکرده باشید و کار ما را دستکاری نکرده باشند از سوی ما قابل انجام و جبران می باشد(بدون هیچ هزینه ای).- در صورت بروز مشکل برای بخشهایی که سرویسکار ما به آنها دست نزده است مسئولیتی عهده دار تیم ما نمی شود.